گیاهان دارویی و طب سنتی و انواع مزاج ها

گیاهان دارویی و طب سنتی و انواع مزاج ها

1- معرفی طبایع و مزاج های چهارگانه

 

بدن انسان از چهار ماده اصلی به نام چهار رکن ساخته شده است که عبارتند از : آب ، خاک ، هوا ، و

آتش قابل ذکر است که این ارکان با آب و خاک و هوا و آتشی که در اطراف ما وجود دارد متفتوت است.

 هر کدام از این ارکان دارای کیفیت خاص خود میباشد.

خاک ، سرد و خشک ، آب : سردوتر ، هوا : گرم و تر ، و آتش گرم و خشک است.

 

4رکن

خاک

آب

هوا

آتش

کیفیت های اولیه

سردوخشک

سردوتر

گرم و تر

گرم و خشک

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۸۷ساعت 11:12  توسط مسیحای عاشق مهدی  |